For han skal gi englene sine......

Postkort med teksten: For han skal gi englene sine befaling om å bevare deg på alle dine veier. Salme 91,11 

 
Men alle som tok imot ham, .....

Postkort med teksten: Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Joh. 1,12 

 
For så høyt har Gud elsket verden...

Postkort med teksten: For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne.....
Joh. 3,16 

 
Gratulerer

Postkort med teksten: Be så skal dere få. Let så skal dere finne......Matt 7,7 

 
Barnekort.

Postkort av en liten gutt som ber, ingen tekst. 

 
Barnekort.

Postkort av en liten jente som ber, ingen tekst. 

 
Fotsporene.....

Postkort med teksten: En natt hadde en mann en drøm. Han drømte at han spaserte langs stranden med Herren. Over himmelen kom bilder........ 

 
Fotsporene

Postkort med teksten: En natt hadde en mann en drøm. Han drømte at han spaserte langs stranden med Herren. Over himmelen kom bilder .......... 

 
Fotsporene.

Postkort med teksten: En natt hadde en mann en drøm. Han drømte at han spaserte lags stranden med Herren. Over himmelen kom bilder......... 

 
For ingen ting er umulig for Gud

Postkort med teksten: For ingen ting er umulig for Gud. Luk. 1, 37 

 
Vær ikke bekymret for noe!

Postkort med teksten: Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet...... Fil. 4, 6-7 

 
Herren velsigne deg og bevare deg!.....

Postkort med teksten: Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg........
4. Mos. 6,24-26 

 
Kom til meg, alle dere som strever......

Postkort med teksten: Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28. 

 
For han skal gi englene sine befaling.....

Postkort med teksten: For han skal gi englene sine befaling om å bevare deg på alle dine veier.
Salme 91,11 

 
Herren velsigne deg og bevare deg!

Postkort med teksten: Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg.....
4. Mos. 6,24-26. 

 
For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere.........

Postkort med teksten: For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier HERREN, fredstanker og ikke ulykkestanker...... Jer. 29,11 

 
Gode ønsker!

Postkort med teksten: Gode ønsker! , Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Fil. 4,13 

 
Be så skal dere få.....

Postkort med teksten: Be, så skal dere få. Let så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Matt. 7,7. 

 
Søk først Guds rike....

Postkort med teksten: Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Matt. 6,33. 

 
Se, Gud er min frelse....

Postkort med teksten: Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren er min styrke og min sang..... Jes. 12,2 

 
For så høyt har Gud elsket verden.....

Postkort med teksten: For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne........
Joh. 3,16. 

 
Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer.....

Postkort med teksten: Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Ordsp. 4,23. 

 
For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere.......

Postkort med teksten: For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker......Jer. 29,11. 

 
Frykt ikke for jeg er med deg....

Postkort med teksten: Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke bekymret for jeg er din Gud! ..... Jes. 41,10. 

 
Fred etterlater jeg dere....

Postkort med teksten: Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred so verden gir. La ikke hjertet...... Joh. 14,27 

 
Jeg er verdens lys......

Postkort med teksten: Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket men ha livets lys. Joh. 8,12. 

 
Herren selv skal gå foran deg....

Postkort med teksten: Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke.... 5. Mos. 31,8. 

 
Gratulerer

Postkort med teksten: Gratulerer. For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys. Salme 36,10. 

 
Og se, jeg er med dere alle dager.....

Postkort med teksten: Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Matt. 28,20. 

 
Legg din vei i Herrens hånd....

Postkort med teksten: Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn. Salme 37,5.